19 сентября 2021 года — воскресенье

ВО ВТОРНИК

Тропарь, глас 2:

Па́мять пра́веднаго с похвала́ми, / тебе́ же довле́ет свиде́тельство Госпо́дне, Предте́че: / показа́л бо ся еси́ вои́стинну и проро́ков честне́йший, / я́ко и в струя́х крести́ти сподо́бился еси́ Пропове́даннаго. / Те́мже за и́стину пострада́в ра́дуяся, / благовести́л еси́ и су́щим во а́де Бо́га, я́вльшагося пло́тию, / взе́млющаго грех ми́ра / и подаю́щаго нам ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 2:

Проро́че Бо́жий и Предте́че благода́ти, / главу́ твою́, я́ко ши́пок свяще́ннейший от земли́ обре́тше, / исцеле́ния всегда́ прие́млем, / и́бо па́ки, я́коже пре́жде, / в ми́ре пропове́дуеши покая́ние.

Исповедницы XX века

Тропарь, глас 4:Благоче́стно в зако́не Госпо́дни пожи́вши,/ ве́ру правосла́вную сохрани́ла еси́,/ и терпе́нием гони́тели Це́ркве Ру́сския посрами́вши,/ страда́ния за Христа́ претерпе́ла еси́,/ испове́днице сла́вная (имярек),/ престо́лу Бо́жию предстоя́щи,// моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 4:Я́ко кри́н благоуха́нный,/ посреде́ пусты́ни безбо́жия/ в земне́м Оте́честве твое́м процвела́ еси́,/ блаже́нная ма́ти (имярек),/ и житие́ доброде́тельное испове́данием ве́ры украси́вши,/ востекла́ еси́ к Небе́сному Жениху́ Христу́,// И́же увенча́ тя красото́ю сла́вы нетле́нныя.

Величание:Велича́ем тя,/ испове́днице Христо́ва (имярек),/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: С

Преподобному Сергию, игумену Радонежскому

Тропарь, глас 8:

От ю́ности восприя́л еси́ Христа́ в души́ твое́й, преподо́бне/ и па́че всего́ вожделе́л еси́ мирска́го мяте́жа уклони́тися:/ му́жески в пусты́ню всели́лся еси́,/ и ча́да послуша́ния в ней, плоды́ смире́ния, возрасти́л еси́./ Тем, быв Тро́ице вселе́ние,/ чудесы́ твои́ми всех просвети́л еси́, приходя́щих к тебе́ ве́рою,/ и исцеле́ния всем подая́ оби́льно.// О́тче наш Се́ргие, моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 8:

Днесь я́ко со́лнце пресве́тло,/ возсия́вше от земли́, честны́я мо́щи твоя́ нетле́нны обрето́шася,/ я́ко благоуха́нный цвет, мно́жеством чуде́с сия́юще,/ и всем ве́рным источа́юще разли́чная исцеле́ния,/ и веселя́ще избра́нное твое́ ста́до,/ е́же му́дре собра́в, до́бре па́ствил еси́./ О ни́хже и ны́не Тро́ице предстои́ши, моля́ся,/ и во́инству победи́тельная на враги́ дарова́ти да вси́ вопие́м ти:// ра́дуйся, Се́ргие Богому́дре.

Тропарь, глас 8:

В чистоте́ жития́ исто́чник слез твои́х, испове́дания трудо́вныя по́ты совокупи́л еси́, и купе́ль духо́вную источи́л еси́, свяще́нный Се́ргие, преподо́бне, омыва́вши сугу́бстве творя́щим любо́вию па́мять твою́ скве́рны обоя́мы душе́вныя и теле́сныя. Сих ра́ди, ча́да твоя́ су́ще, вопие́м ти: моли́, о́тче, Святу́ю Тро́ицу о душа́х на́ших.

Кондак, глас 8:

Я́ко безпло́тным равножи́тель всех преподо́бных превозше́л еси́ по́стническими труды́ и бде́нии моли́твенными, му́дре Се́ргие, тем восприя́л еси́ от Бо́га исцели́ти неду́ги и прогони́ти бе́сы и того́ ра́ди вопие́м ти: ра́дуйся, о́тче преподо́бне Се́ргие.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Се́ргие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов// и собесе́дниче А́нгелов.

Молитва:

О, свяще́нная главо́, преподо́бне и Богоно́сне о́тче наш Се́ргие, моли́твою твое́ю, и ве́рою и любо́вию, я́же к Бо́гу, и чистото́ю се́рдца, еще́ на земли́ во оби́тель Пресвяты́я Тро́ицы ду́шу твою́ устро́ивый, и а́нгельскаго обще́ния и Пресвяты́я Богоро́дицы посеще́ния сподо́бивыйся, и дар чудоде́йственныя благода́ти прие́мый, по отше́ствии же твое́м от земны́х наипа́че к Бо́гу прибли́живыйся, и Небе́сныя си́лы приобщи́выйся, но и от нас ду́хом любве́ своея́ не отступи́вый, и честны́я твоя́ мо́щи, я́ко сосу́д благода́ти по́лный и преизлива́ющийся, нам оста́вивый! Ве́лие име́я дерзнове́ние ко Всеми́лостивому Влады́це, моли́ спасти́ рабы́ Его́, су́щей в тебе́ благода́ти Его́ ве́рующия и к тебе́ с любо́вию притека́ющия. Испроси́ нам от великодарови́таго Бо́га на́шего вся́кий дар, всем и коему́ждо благопотре́бен, ве́ры непоро́чны соблюде́ние, градо́в на́ших утвержде́ние, ми́ра умире́ние, от гла́да и па́губы избавле́ние, от наше́ствия иноплеме́нных сохране́ние, скорбя́щим утеше́ние, неду́гующим исцеле́ние, па́дшим возставле́ние, заблу́дшим на путь и́стины и спасе́ния возвраще́ние, подвиза́ющимся укрепле́ние, благоде́лающим в дела́х благи́х преспе́яние и благослове́ние, младе́нцем воспита́ние, ю́ным наставле́ние, неве́дущим вразумле́ние, сирота́м и вдови́цам заступле́ние, отходя́щим от сего́ вре́менного жития́ к ве́чному благо́е уготовле́ние и напу́тствие, отше́дшим блаже́нное упокое́ние, и вся ны споспешеству́ющими твои́ми моли́твами сподо́би в день Стра́шнаго суда́ шу́ия ча́сти изба́витися, десны́я же страны́ о́бщники бы́ти и блаже́нный о́ный глас Влады́ки Христа́ услы́шати: прииди́те, благослове́ннии Отца́ Моего́, насле́дуйте угото́ванное вам Ца́рствие от сложе́ния ми́ра. Ами́нь.

Мученицы XX века

Тропарь, глас 4:Благоче́стно в зако́не Госпо́дни пожи́вши,/ ве́ру правосла́вную сохрани́ла еси́,/ и терпе́нием гони́тели Це́ркве Ру́сския посрами́вши,/ сме́рть за Христа́ прия́ла еси́,/ му́ченице сла́вная (имярек),/ престо́лу Бо́жию предстоя́щи,// моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 5:Я́ко а́гница кро́ткая,/ воспита́нная на па́житех Це́ркве Ру́сския,/ страстоте́рпице Христо́ва (имярек),/ посреде́ лю́тых мучи́телей/ те́пле моли́лася еси́:/ Го́споди, прости́ им,// не ве́дят бо, что творя́т.

Величание:Велича́ем тя,/ свята́я му́ченице (имярек),/ и чтим честна́я страда́ния твоя́,/ я́же за Христа́// претерпе́ла еси́.

Преподобноисповедницы XX века

Тропарь, глас 5:Христа́ Го́спода Иису́са ве́рная учени́це,/ Це́ркве Росси́йския избра́нная а́гнице,/ преподо́бная ма́ти (имярек),/ ле́гкое и́го и я́звы Госпо́дни любо́вию нося́щи,/ ле́ствицею доброде́телей и испове́данием ве́ры/ к Нему́ я́ко Небе́сному Жениху́ востекла́ еси́,/ Его́же моли́ сохрани́ти в благоче́стии лю́ди росси́йския// и спасти́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 4:Я́ко кри́н благоуха́нный,/ посреде́ пусты́ни безбо́жия/ в земне́м Оте́честве твое́м процвела́ еси́, преподо́бная ма́ти (имярек),/ и по́двиги воздержа́ния испове́данием ве́ры украси́вши,/ востекла́ еси́ к Небе́сному Жениху́ Христу́,// И́же увенча́ тя красото́ю сла́вы нетле́нныя.

Величание:Велича́ем тя,/ страстоте́рпице преподо́бная ма́ти (имярек),/ и чтим честна́я страда́ния твоя́,/ я́же за Христа́/ во утвержде́ние на Руси́ Правосла́вия// претерпе́ла еси́.

Христа ради юродивого

Тропарь, глас 1:Глас апо́стола Твоего́ Па́вла услы́шав, глаго́лющ:/ мы юро́ди Христа́ ра́ди,/ раб Твой, Христе́ Бо́же, (имярек)/ юро́д бысть на земли́ Тебе́ ра́ди;/ те́мже па́мять его́ почита́юще,/ Тебе́ мо́лим, Го́споди:// спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 8:Вы́шния красоты́ жела́я,/ ни́жния сла́сти теле́сныя то́щно оста́вил еси́,/ нестяжа́нием су́етнаго ми́ра, А́нгельское житие́ проходя́,/ сконча́вся, (имярек) блаже́нне,// с ни́миже Христа́ Бо́га моли́ непреста́нно о всех нас.

Величание:Ублажа́ем тя,/ святы́й пра́ведный (имярек),/ и чтим свя­ту́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарь святителю Николаю, Глас 4

Правило веры и образ кротости, 
воздержания учителя яви тя стаду твоему яже вещей
истина; сего ради стяжал еси смирением высокая, нищетою богатая, отче священноначальниче
Николае, моли Христа Бога, спастися душам нашим.

Правило — здесь: мерило, образец.
Образ
— здесь: образец. Яви — явил. Яже вещей истина — есть
подлежащее предложения, поставленное в конце его, и
означает — познание истины. Высокая — здесь: величие.
Богатая — богатство. Священноначальниче — начальник
священнослужителей, то есть епископ (звательный падеж).

Этот тропарь является также и общим
тропарем святителю — то есть тропарем, который может
применяться к любому святителю. Таким образом, святитель
Николай предстает пред нами и как «правило и образ»
святителя вообще.

Правило веры и образ кротости,
воздержания учителя яви тя стаду твоему яже вещей
истина.
В пособиях начала ХХ века дается такое понимание
этого выражения: яже вещей истина переводилось как
«познание истины»: «Познание истины сделало тебя для
паствы твоей мерилом веры, образцом кротости, учителем
воздержания»; Сего ради: ради Христа, для Него (хотя,
безусловно, возможно и простое понимание выражения «сего
ради» как предлога: «благодаря этому», «поэтому»).

Стяжал еси смирением высокая, нищетою
богатая.
Приобрел смирением величие (высоту неба),
нищетою — богатство (рая). Такого рода
противопоставления (антиномии) свойственны новозаветному
мышлению, ими пронизано Евангелие: Кто возвышает себя,
тот унижен будет, а кто унижает себя (в
церковнославянском Евангелии: смиряяй же себе), тот
возвысится (Мф.23:12;
также
Лк.14:11; 18:14); «Ибо вы знаете благодать Господа
нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради
вас, дабы вы обогатились Его нищетою» (2 Кор.8:9).

Мученику Вонифатию (тропари, кондаки и молитвы)

Тропарь, глас 4:

Му́ченик Твой, Го́споди Вонифа́тий,/ во страда́нии свое́м вене́ц прия́т нетле́нный от Тебе́ Бо́га на́шего/ име́яй бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́,/ сокруши́ и де́монов немощны́я де́рзости/ того́ моли́твами// спаси́ ду́ши на́ши.

Ин тропарь,глас 4:

К сосло́вию по́слан му́чеников,/ му́ченик был еси́ и́стинен,/ постpада́в за Хpиста́ кpепча́йше, всехва́льне,/ мощми́ же возвpати́лся еси́ ве́pою посла́вшей тя,/ Вонифа́тие блаже́нне,/ моли́ Хpиста́ Бо́га// пpия́ти нам гpехо́в пpоще́ние.

Кондак, глас 4:

Свяще́ние непоро́чное самово́льне Тебе́ приве́л еси́,/ И́же от Де́вы тебе́ ра́ди роди́тися Хотя́щему,// свя́те венчено́сче, прему́дре Вонифа́тие.

Ин кондак, глас 6:

Звезда́ све́тлая яви́лся еси́ непреле́стная ми́рови, Со́лнца Христа́ возвеща́ющи заря́ми твои́ми, страстоте́рпче Вонифа́тие, и пре́лесть погаси́л еси́ всю, нам же пода́вши свет, моли́ся непреста́нно о всех нас.

Ин кондак, глас 4:

Изы́де к прия́тию страстоте́рпческих моще́й и стра́ждущих зако́нне ве́ры ра́ди зря, / показа́л еси́ му́жески кре́пость свою́, / устреми́вся на стра́сти испове́данием во Христа́, / И́же прие́м по́честь побе́ды твоего́ страда́ния, // Вонифа́тие, при́сно моли́ за ны.

Молитва первая

О многострада́льный и всехва́льный му́чениче Вонифа́тие! Ко твоему́ заступле́нию ны́не прибега́ем, моле́ний нас, пою́щих тебе́, не отве́ржи, но ми́лостиво услы́ши нас. Виждь бра́тию и се́стры на́ша, тя́жким неду́гом пиа́нства одержи́мыя, виждь того́ ра́ди от ма́тере своея́, Це́ркве Христо́вой и ве́чнаго спасе́ния отпа́дающия. О святы́й му́чениче Вонифа́тие, косни́ся се́рдцу их да́нной ти от Бо́га благода́тию, ско́ро возста́ви от паде́ний грехо́вных и ко спаси́тельному воздержа́нию приведи́ их. Умоли́ Го́спода Бо́га, Его́ же ра́ди страда́л еси́, да прости́в нам согреше́ния на́ша, не отврати́т ми́лости Своея́ от сыно́в Свои́х, но да укрепи́т в нас трезве́ние и целому́дрие, да помо́жет Свое́ю десни́цею трезвя́щимся спаси́тельный обе́т свой до конца́ сохрани́ти во дни и нощи́, о нем бо́дрствующе и о нем до́брый отве́т на Стра́шнем Суди́лище да́ти. Приими́, уго́дниче Бо́жий, моли́твы матере́й, о ча́дех свои́х сле́зы пролива́ющих; жен честны́х, о муже́х свои́х рыда́ющих, чад си́рых и убо́гих, от пиа́ниц оста́вленных, всех нас, ико́не твое́й припа́дающих, и да прии́дет сей вопль наш моли́твами твои́ми ко престо́лу Всевы́шняго дарова́ти всем по моли́твам их здра́вие и спасе́ние душ и теле́с, наипа́че же Ца́рство Небе́сное. Покры́й и соблюди́ нас от лука́ваго ловле́ния и всех ко́зней вра́жиих, в стра́шный час исхо́да на́шего помози́ прейти́ непреткнове́нно возду́шные мыта́рства и моли́твами твои́ми изба́ви ве́чнаго осужде́ния. Умоли́ же Го́спода дарова́ти нам к Оте́честву на́шему любо́вь нелицеме́рную и непоколеби́мую, пред врага́ми Це́ркве святы́я ви́димыми и неви́димыми си́лу непобеди́мую, да покры́ет нас ми́лость Бо́жия в несконча́емыя во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая

О святы́й страстоте́рпче Христо́в, во́ине Царя́ Небе́снаго, земна́я сладостра́стия презре́вый и к го́рнему Иерусали́му страда́нием возше́дый, му́чениче Вонифа́тие! Услы́ши мя гре́шнаго, принося́щаго от се́рдца моле́бная пе́ния, и умоли́ Го́спода на́шего Иису́са Христа́ прости́ти вся моя́ согреше́ния, в ве́дении и в неве́дении мно́ю соде́янная. Ей, му́чениче Христо́в, о́браз покая́ния собо́ю показа́вый гре́шным! Бу́ди ми на зла́го сопроти́вника диа́вола твои́ми моли́твами к Бо́гу помо́щник и засту́пник; мно́го бо порыва́хся избе́гнути сете́й его́ лука́вых, но у́дицею грехо́вною уловле́н и кре́пко влачи́м от него́, не мог изба́витися, а́ще не ты предста́неши ми, во обстоя́ниих го́рькая терпя́щему, и коли́ко покуша́хся пока́ятися, но ложь пред Бо́гом бых. Сего́ ра́ди к тебе́ прибега́ю и молю́ся: спаси́ мя, свя́тче Бо́жий, от всех зол твои́м предста́тельством, благода́тию же Всеси́льнаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Назад к списку

Воздвижению Честнаго и Животворящего Креста Господня (тропарь, кондак, задостойник, молитвы и величание)

Тропарь, глас 1:

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́/ и благослови́ достоя́ние Твое́,/ побе́ды на сопроти́вныя да́руя// и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Кондак, глас 4:

Вознесы́йся на Крест во́лею,/ тезоимени́тому Твоему́ но́вому жи́тельству,/ щедро́ты Твоя́ да́руй, Христе́ Бо́же,/ возвесели́ нас си́лою Твое́ю,/ побе́ды дая́ нам на сопоста́ты,/ посо́бие иму́щим Твое́ ору́жие ми́ра,// непобеди́мую побе́ду.

Задостойник

Велича́й, душе́ моя́,/ пречестны́й Крест Госпо́день.

Та́ин еси́, Богоро́дице, рай,/ невозде́ланно возрасти́вший Христа́,/ И́мже кре́стное живоно́сное на земли́ насади́ся Дре́во;/ тем ны́не возноси́му,// поклоня́ющеся Ему́, Тя велича́ем.

Молитва первая

О, всечестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день, Кро́вию Христа́ Бо́га на́шего освяще́нный и сме́ртию Его́ нас от сме́рти ве́чныя свободи́вый! Ты еси́ зна́мение побе́ды на враго́в на́ших ви́димых и неви́димых: ты и́маши яви́тися в час Стра́шнаго Суда́ Христо́ва: тебе́ смире́нно покланя́юся, честно́ прикаса́юся и любе́зно тя лобыза́ю, ны́нешнее моле́ние к Распя́тому на тебе́ принося́, да исцели́т мя си́лою в тебе́ Свое́ю от всех неду́гов душе́вных и теле́сных, и сохрани́т от враго́в ви́димых и неви́димых, и неосужде́нна на суде́ Свое́м одесну́ю поста́вит. Ей, Животворя́щий Кре́сте святы́й, на тебе́ Спас, умира́я за уме́ршия грехми́ челове́ки, дух Свой я́ко челове́к испусти́, Кровь же и во́ду источи́, и си́ми треми́, еди́но, е́же па́че все́х есть на потре́бу, спасе́ние нам соде́ла: во сла́ву исто́чника вод живы́х Бо́га Отца́, Себе́ же, от крове́й Деви́ческих воплоще́нна Бо́га Сы́на, и Бо́га Ду́ха Свята́го, оживля́ющаго дух челове́ч: И́хже Трие́х во еди́ном Божестве́ пособи́ и мне сла́вити благода́рственно, от воды́ креще́ния восприя́тою ве́рою непоро́чною, в прича́стии же пло́ти и Кро́ве Госпо́дних наде́ждою несумне́нною и в покая́нии ду́хом сокруше́нном и любо́вию нелицеме́рною: ниже́ то́кмо в жи́зни сей плаче́вной, я́ко вода́ мимотеку́щей, бра́ней и крове́й испо́лненной, и я́ко па́ра исчеза́ющей с воздыха́нием, но и в бу́дущей блаже́нной просла́влю Го́спода, посо́бием си́лы твоея́, Кре́сте треблаже́нне, да просла́влю са́мым лица́ зре́нием ве́рованному одержа́нием же ча́янному и наслажде́нием люби́мому, еди́ному в Тро́ице сла́вимому в безконе́чныя ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая

О, Пречи́стый и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день! Дре́вле у́бо был еси́ ка́зни позо́рныя ору́дие ны́не же зна́мение спасе́ния на́шего – при́сно почита́емое и прославля́емое! Ка́ко досто́йне возмогу́ аз недосто́йный воспе́ти Тя и ка́ко дерзну́ преклони́ти коле́на се́рдца моего́ пред Искупи́телем мои́м, испове́дая грехи́ свои́? Но милосе́рдие и неизрече́нное человеколю́бие Распе́ншагося на тебе́ смире́нное дерзнове́ние подае́т ми, да отве́рзу уста́ моя́ во е́же сла́вити Тя; сего́ ра́ди вопию́ Ти: ра́дуйся, Кре́сте, це́ркве Христо́вы – красота́ и основа́ние, вся вселе́нныя – утвержде́ние, христиа́н всех – упова́ние, царе́й – держа́ва, ве́рных – прибе́жище, а́нгелов – сла́ва и воспева́ние, де́монов – страх, губи́тельство и отгна́ние, нечести́вых и неве́рных – посрамле́ние, пра́ведных – приста́нище, заблу́дших – наста́вниче, одержи́мых страстьми́ – раска́яние, ни́щих – обогаще́ние, пла́вающих – ко́рмчий, сла́бых – си́ла, во бране́х – побе́да и одоле́ние, си́рых – ве́рное покрове́ние, вдов – засту́пниче, дев – целому́дрия охране́ние, ненаде́янных наде́жда, неду́жных – врач и ме́ртвых – воскресе́ние! Ты прообразо́ванный чудотворя́щим жезло́м Моисе́я – животво́рный исто́чник, напая́ющий жа́ждущия духо́вныя жи́зни и услажда́ющий на́ши ско́рби, Ты – одр, на нем же ца́рственно почи́л тридне́вно Воскре́сший Победи́тель а́да. Сего́ ра́ди и у́тро и ве́чер и полу́дне прославля́ю Тя, треблаже́нное Дре́во, и молю́ во́лею Распе́ншагося на Тебе́, да просвети́т Он и укрепи́т Тобо́ю ум мой, да откры́ет в се́рдце мое́м исто́чник любве́ соверше́нней и вся дея́ния моя́ и путие́ мои́ Тобо́ю осени́т, да вы́ну велича́ю Пригвожде́ннаго на Тебе́, грех мои́х ра́ди, Го́спода Спаси́теля моего́. Ами́нь.

Величание

Велича́ем Тя,/ Живода́вче Христе́,/ и чтим Крест Твой святы́й,/ и́мже нас спа́сл еси́// от рабо́ты вра́жия.

Назад к списку

Преподобноисповедника XX века

Тропарь, глас 2:Преподобноиспове́дниче о́тче (имярек),/ во дни гоне́ний безбо́жных на Це́рковь Ру́сскую/ поноше́ния, заточе́ние, изгна́ние и го́рькия рабо́ты/ Христа́ ра́ди претерпе́л еси́,/ и ничто́же разлучи́ тя от любве́ Бо́жия./ Та́же благоче́стно в ми́ре пожи́в,/ свиде́тельствовал еси́ Го́спода Иису́са Христа́,// Его́же моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 2:Я́ко звезда́ но́вая Це́ркве Ру́сския яви́лся еси,/ терпеливоду́шне (имярек) преподобноиспове́дниче,/ Христа́ Бо́га прославля́я/ и в нощи́ безбо́жия путь ве́рным указу́я./ Те́мже мо́лим тя:/ моли́ нам, сро́дником твои́м,/ в ве́ре правосла́вней утверди́тися// и спасти́ся душа́м на́шим.

Величание:Ублажа́ем тя,/ преподобноиспове́дниче (имярек),/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов// и собесе́дниче Ангелов.

Мученицы

Тропарь, глас 4:А́гница Твоя́, Иису́се, (имярек)/ зове́т ве́лиим гла́сом:/ Тебе́, Женише́ мой, люблю́,/ и, Тебе́ и́щущи, страда́льчествую/ и сраспина́юся и спогреба́юся Креще́нию Твоему́,/ и стражду́ Тебе́ ра́ди, я́ко да ца́рствую в Тебе́,/ и умира́ю за Тя, да и живу́ с Тобо́ю,/ но я́ко же́ртву непоро́чную приими́ мя, с любо́вию поже́ршуюся Тебе́.// Тоя́ моли́твами, я́ко Ми́лостив, спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 2:Храм Твой всечестны́й я́ко цельбу́ душе́вную обре́тше,/ вси ве́рнии велегла́сно вопие́м ти:/ де́во му́ченице (имярек) великоимени́тая,// Христа́ Бо́га моли́ непреста́нно о всех нас.

Величание:Велича́ем тя,/ страстоте́рпице Христо́ва (имярек),/ и чтим честно́е страда́ние твое́,/ е́же за Христа́// претерпе́ла еси́.

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Святые по алфавиту: С

Собору Соловецких святых

Тропарь, глас 4:

Взыску́юще Христа́ вожделе́ннаго би́сера во страну́ полу́нощную востекли́ есте́, и по́двигом первонача́льников Солове́цких поревнова́вше, леса́ и пусты́ни облагоуха́ли есте́ свои́ми Богоуго́дными моли́твами. Тем же и Христо́с вас просла́ви, и мы вам вопие́м: вси святи́и Солове́цтии, моли́те Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 3:

Духо́внаго жи́тельства жела́юще, устреми́стеся в суро́выя о́стровы Беломо́рия, и безбе́дно преплы́вше жите́йское мо́ре, собла́знов мирски́х избего́сте и в ра́дости ве́лией водвори́стеся. Непреста́нным у́мным восхожде́нием Бо́га дости́гли есте́ и нас у́чите небе́сному восхо́ду.

Величание

Велича́ем вас,/ вси святи́и Солове́цтии,/ и чтим святу́ю па́мять ва́шу,/ вы бо мо́лите за нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Молитва:

О, боже́ственный по́лче, Небе́снии во́ини Христа́ Бо́га, преподо́бнии и богоно́снии отцы́ Солове́цтии! Вы пе́рвее ра́лом Ева́нгельских уче́ний ду́ши своя́ плодоно́сны яви́ли есте́, по́слежде и непло́дную пусты́ню сию́, я́ко благоцвету́щий рай соде́лали есте́. И яви́лися есте́ же́ртвы благоприя́тныя Бо́гу, преобрази́вшеся у́мным де́ланием, во Све́те Невече́рнем узре́ли есте́ бу́дущей жи́зни сла́ву. И Боже́ственным огне́м ду́ши своя́ возжего́сте восте́кли есте́ в Сио́н Го́рний и Нетва́рнаго Све́та причасти́лися есте́. Те́мже и нам, на земли́ су́щим, хода́тайствуете душа́м спасе́ние, земны́х плодо́в изоби́лие, времена́ ми́рна, бла́га, да и мы, недосто́йнии, направля́емии ва́шими моли́твами, поне́ на коне́ц на́шего многомяте́жнаго жития́, возлю́бим ве́чное па́че вре́меннаго, и в свой единонадеся́тый час порабо́таем с усе́рдием Небе́сному Домовлады́ке Христу́, и услы́шим Его́ благоуве́тливый глас: «Прииди́те, насле́дуйте угото́ванное вам ца́рство от сложе́ния ми́ра», — и мы с серде́чным благодаре́нием пролие́мся слеза́ми неизрече́нной ра́дости и восхва́лим вели́кое и достопоклоня́емое и́мя Отца́ и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва Cобору новомучеников и исповедников Соловецких:

О, достохва́льнии и великоимени́тии новому́ченицы и испове́дницы солове́цтии! Вы́ гоне́ния, хла́д, гла́д, наготу́, поноше́ния, поруга́ния и я́рость мучи́телей со смире́нием претерпева́юще, ве́ру тве́рдую, упова́ние непосра́мленное и любо́вь и́стинную к Бо́гу, бли́жним и гони́телем ва́шим яви́ли есте́. Сего́ ра́ди ны́не, предстоя́ще Престо́лу Влады́ки Христа́, моли́те о благостоя́нии святы́я Це́ркве Росси́йския, да избе́гнет гоне́ний, раско́лов, ересе́й, ра́спрей и мяте́жа мирска́го, да восприи́мет архипа́стыри и па́стыри до́брыя, пекущияся о спасе́нии ду́ш, да украси́тся и́ноки честны́ми, ста́рцы му́дрыми, му́жы добронравными и де́вы чи́стыми, во е́же в ми́ре глубо́це ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́. А́ще же прии́дет и на́ш ча́с пострада́ти за ве́ру Правосла́вную, утверди́те ны́, недосто́йныя сро́дники ва́ша, в терпе́нии, да́руйте на́м му́жество и кре́пость испове́дати пред челове́ки Христа́, и́стиннаго Бо́га, да сподо́бимся с Ва́ми воспева́ти пречестно́е и животворя́щее и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобному Моисею Мурину (тропарь, кондак и молитвы)

Тропарь, глас 1:

Пусты́нный жи́тель, и в телеси́ А́нгел,/ и чудотво́рец яви́лся еси́, Богоно́се о́тче наш Моисе́е:/ посто́м, бде́нием, моли́твою, Небе́сная дарова́ния прии́м,/ исцеля́еши неду́жныя, и ду́ши ве́рою приходя́щих ти./ Сла́ва Да́вшему тебе́ кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,// сла́ва Де́йствующему тобо́ю все́м исцеле́ния.

Кондак, глас 4:

Му́рины зауши́в, и ли́ца де́монов поплева́в,/ мы́сленно просия́л еси́/ я́коже со́лнце све́тлое,/ све́том жития́ твоего́// и уче́нием наставля́я ду́ши на́ша.

Молитва первая

О преподо́бный, ты от тя́жких грехо́в дости́г пречу́дных доброде́телей, помоги́ моля́щимся тебе́ раба́м Бо́жиим (имена), влеко́мым в поги́бель оттого́, что предаю́тся безме́рному, вре́дному для души́ и те́ла употребле́нию вина́. Склони́ на них свой ми́лостивый взор, не отклони́ и не пре́зри их, но внемли́ им, прибега́ющим к тебе́. Моли́, свято́й Моисе́й, Влады́ку Христа́, что́бы не отве́рг их Он, Милосе́рдный, и да не возра́дуется диа́вол их поги́бели, но да пощади́т Госпо́дь этих безси́льных и несча́стных, кото́рыми овладе́ла па́губная страсть пия́нства, ведь мы все Бо́жии созда́ния и иску́плены Пречи́стою Кро́вию Сы́на Его́. Услы́шь же, преподо́бный Моисе́й, их моли́тву, отгони́ от них диа́вола, да́руй им си́лу победи́ть страсть, помоги́ им, простри́ твою́ ру́ку, вы́веди их на путь добра́, освободи́ их от ра́бства страсте́й и изба́вь их от винопи́тия, что́бы они́, обновле́нные, в трезве́нии и све́тлом уме́ возлюби́ли воздержа́ние и благоче́стие, и ве́чно прославля́ли Всеблаго́го Бо́га, всегда́ спаса́ющего Свои́ созда́ния. Ами́нь.

Молитва вторая

О вели́кая си́ла покая́ния! О, неизмери́мая глубина́ милосе́рдия Бо́жия! Ты, преподо́бный Моисе́й, был пре́жде разбо́йником, но пото́м ужасну́лся свои́х грехо́в, воскорбе́л о них и в раска́янии прише́л в монасты́рь и там в вели́ком пла́че о свои́х беззако́ниях и в тру́дных по́двигах проводи́л свои́ дни до кончи́ны и удосто́ился Христо́вой благода́ти проще́ния и да́ра чудотворе́ния. О, преподо́бный, ты от тя́жких грехо́в дости́г пречу́дных доброде́телей, помоги́ и моля́щимся тебе́ раба́м (имена), влеко́мым в поги́бель от того́, что предаю́тся безме́рному, вре́дному для души́ и те́ла употребле́нию вина́. Склони́ на них свой ми́лостивый взор, не отклони́ и не пре́зри их, но внемли́ им, прибега́ющим к тебе́. Моли́, свято́й Моисе́й, Влады́ку Христа́, что́бы не отверг их Он, Милосе́рдный, и да не возра́дуется диа́вол их поги́бели, но да пощади́т Госпо́дь этих бесси́льных и несча́стных (имена), кото́рыми овладе́ла па́губная страсть пья́нства, ведь мы все Бо́жьи созда́ния и иску́плены Пречи́стой Кро́вью Сы́на Его́. Услы́шь же, преподо́бный Моисе́й, их моли́тву, отгони́ от них диа́вола, да́руй им си́лу победи́ть их страсть, помоги́ им, простри́ твою́ ру́ку, вы́веди их на путь добра́, освободи́ их от ра́бства страсте́й и изба́вь их от винопи́тия, что́бы они́ обновле́нные, в трезве́нии и све́тлом уме́ возлюби́ли воздержа́ние и благоче́стие и ве́чно прославля́ли Всеблаго́го Бо́га, всегда́ спаса́ющего свои́ созда́ния. Ами́нь.

Назад к списку

Тропарь всем святым, Глас 2

Апостоли, мученицы и пророцы, святителие, преподобнии и праведнии, добре подвиг совершившии и веру соблюдшии, дерзновение имуще ко
Спасу, о нас Того, яко Блага, молите спастися,
молимся, душам нашим.

Добре подвиг совершившии и веру
соблюдшии…
В основе — слова апостола Павла: Я уже
становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало.
Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру
сохранил (в Славянской Библии: подвигом добрым
подвизахся, течение скончах, веру соблюдох: напомним,
что течение — это бег); а теперь готовится мне венец
правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в
день оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим
явление Его (2 Тим.4:6-8).

Преподобных жен

Тропарь, глас 2:И́стинному жела́нию уневе́стившеся, христосла́внии,/ и вре́меннаго обру́чника отве́ргшеся совокупле́ния,/ и доброде́тельными по́двиги возра́стше,/ на высоту́ востеко́сте нетле́ния,/ красноду́шнии и многобога́тнии,/ столпи́ мона́шествующих жен и пра́вило,/ те́мже о нас моли́те непреста́нно,// любо́вию ва́шу па́мять пра́зднующих.

Кондак, глас 2:Телеса́ своя́ посто́м изнури́вше,/ и неусы́пными моли́твами моля́ще Зижди́теля о гресе́х свои́х,/ я́ко да прии́мете соверше́нное проще́ние,/ и прия́сте боже́ственное оставле́ние/ и ца́рствие небе́сное,// моли́те Христа́ Бо́га о всех нас.

Величание:Ублажа́ем вас,/ преподо́бнии ма́тери, и чтим святу́ю па́мять ва́шу, вы бо мо́лите за нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Преподобного

Тропарь, глас 8:В тебе́, о́тче, изве́стно спасе́ся е́же по о́бразу:/ прии́м бо Крест, после́довал еси́ Христу́,/ и де́я учи́л еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней,// те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бне (имярек), дух твой.

Ин тропарь, глас тот же:Слез твои́х тече́ньми пусты́ни безпло́дное возде́лал еси́,/ и и́же из глубины́ воздыха́ньми во сто трудо́в уплодоно́сил еси,/ и был еси́ свети́льник вселе́нней, сия́я чудесы́, (имярек), о́тче наш,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропарь, глас 1:Пусты́нный жи́тель, и в телеси́ А́нгел,/ и чудотво́рец яви́лся еси́, богоно́се о́тче наш (имярек):/ посто́м, бде́нием, моли́твою небе́сная дарова́ния прии́м,/ исцеля́еши неду́жныя и ду́ши ве́рою притека́ющих ти./ Сл́ава Да́вшему тебе́ кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,// сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Кондак, глас 2:Чистото́ю душе́вною боже́ственне вооружи́вся,/ и непреста́нныя моли́твы я́ко копие́ вручи́в кре́пко,/ пробо́л еси́ бесо́вская ополче́ния,/ (имярек), о́тче наш,// моли́ непреста́нно о всех нас.

Величание:Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче (имярек),/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов// и собесе́дниче Ангелов.

Глас 3

Да веселятся небесная, да радуются
земная, яко сотвори державу мышцею Своею Господь, попра смертию смерть, первенец мертвых бысть;
из чрева адова избави нас, и подаде мирови велию милость.

Небесная — все небесное, небо. Земная
все земное, земля. Сотвори державу мышцею Своею — явил
мощь руки Своей. Велию — великую.

Сотвори державу мышцею Своею
выражение из песни Пресвятой Богородицы (в русском
переводе: явил силу мышцы Своей —
Лк.1:51); слова, сказанные Пречистой Девой о
Воплощении Сына Божия, тропарь относит к Его Воскресению
и, таким образом, ко всему делу Домостроительства
(Промысла) Божия. Слова попра смертию смерть обращают
нас к тропарю Пасхи: Христос воскресе из мертвых,
смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав.

Первенец мертвых бысть, из чрева адова
избави нас.
Строка отсылает нас к словам апостола Павла:
Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо,
как смерть через человека, так через человека и
воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во
Христе все оживут, каждый в своем порядке: первенец
Христос, потом Христовы, в пришествие Его (1 Кор.15:20-24).

Священноисповедника XX века

Тропарь, глас 2:Священноиспове́дниче о́тче (имярек),/ во дни́ гоне́ний безбо́жных на Це́рковь Ру́сскую/ поноше́ния, заточе́ние, изгна́ние и го́рькия работы/ Христа́ ра́ди претерпе́л еси́,/ и ничто́же разлучи́ тя от любве́ Бо́жия./ Та́же благоче́стно в ми́ре пожи́в,/ свиде́тельствовал еси́ Го́спода Иису́са Христа́,// Его́же моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 2:Я́ко звезда́ но́вая Це́ркве Ру́сския яви́лся еси,/ терпеливоду́шне (имярек) священноиспове́дниче,/ Христа́ Бо́га прославля́я/ и в нощи́ безбо́жия путь ве́рным указу́я./ Те́мже мо́лим тя:/ моли́ нам, сро́дником твои́м,/ в ве́ре правосла́вней утверди́тися// и спасти́ся душа́м на́шим.

Величание:Велича́ем тя,/ священноиспове́дниче (имярек),/ и чтим святу́ю па́­мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Мучеников

Тропарь, глас 4:Мученицы Твои́, Го́споди,/ во страда́ниих свои́х венцы́ прия́ша нетле́нныя от Тебе́, Бо́га на́шего,/ иму́ще бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́ша,/ сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости./ Тех моли́твами// спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 2:Свети́льницы све́тлии я́вльшеся, боже́ственнии му́ченицы,/ тварь всю све́тлостию чуде́с озаря́ете,/ неду́ги разреша́юще и глубо́кую тьму всегда́ отгоня́юще,// Христу́ Бо́гу моля́щеся непреста́нно о всех нас.

Величание:Велича́ем вас,/ страстоте́рпцы святи́и,/ и чтим честна́я страда́ния ва́ша,/ я́же за Христа́// претерпе́ли есте́.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector